O.O. 148 – 6a conf. – Come opera il Cristo

O.O. 148 – 7a conf. – Da Gesù a Cristo

O.O. 148 – 8a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 9a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 10a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 11a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 12a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 13a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 16a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 17 a conf. – Il quinto vangelo

O.O. 148 – 18 a conf. – Il quinto vangelo